Juridische disclaimer – KetoFitShop

Vrijwaring

KetoFitShop verleent u hierbij toegang tot ketofitshop.com ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
KetoFitShop behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

KetoFitShop spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KetoFitShop .
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand. Gebruikers kunnen zelf content op de Website plaatsen. KetoFitShop oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KetoFitShop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Resultaten/veranderingen door een ketogeen dieet of leefstijl zijn niet gegarandeerd en zullen per persoon verschillen. Neem voor aanvang van een ketogeen dieet altijd contact op met uw (huis)arts, zeker als u medicijnen gebruikt. Het is mogelijk dat dit compliceert of zelfs moet worden afgebouwd door een ketogeen dieet te volgen.

auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KetoFitShop en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van KetoFitShop , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan ​​webpagina's of losse elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina op te nemen, indien hierdoor verwarring kan ontstaan ​​over de herkomst van de materiaal.

Ander

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

TERUG NAAR BOVEN